A) Do 14 kg wody wapiennej wsypano 2 kg cukru. Wyraź w procentach stężenie otrzymanego roztworu.
b)Ile cukru znajduje się w 30 dag roztworu 9-procentowego?
c)Jaka jest masa 15-procentowego roztworu , w którym rozpuszczono 20 g cukru?

Obliczenia wykonaj sposobem pisemnym ( zapisz je ), wyniki podaj
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2

Odpowiedzi

2010-01-12T15:41:09+01:00
A) Do 14 kg wody wapiennej wsypano 2 kg cukru. Wyraź w procentach stężenie otrzymanego roztworu.


Dane
Masa rozpuszczalnika-14kg
Masa substancji-2kg

szukane
Cp?

wzory
Cp=masa substancji * 100 / masa rozpuszczalnika + masa substancji
Cp=2*100/16
Cp=12,5%b)Ile cukru znajduje się w 30 dag roztworu 9-procentowego

dane
Masa roztworu - 30 dag
Cp=9%

Szukane
Masa substancji?

Wzory
Cp=ms*100/mr
ms=Cp*mr/100%
ms=9%*30/100%
ms=2,7 dagc)Jaka jest masa 15-procentowego roztworu , w którym
rozpuszczono 20 g cukru?

dane
Cp=15%
ms - 20 g

szukane
mr?

wzory
mr=ms*100%/Cp
mr=20*100%/15%
mr=133,33g
2010-01-12T15:41:33+01:00
A)
Do 14 kg wody wapiennej wsypano 2 kg cukru. Wyraź w procentach stężenie otrzymanego roztworu.
mr=14+2=16kg
ms=2kg
16kg-100%
2kg-x%
x=12,5%
Odp: Roztwór jest 12,5 procentowy.
b)
Ile cukru znajduje się w 30 dag roztworu 9-procentowego?
mr=30dag
C%=9%
30dag-100%
x-9%
x=2,7dag
Odp: Roztwór zawiera 2,7 dag substancji.
c)
Jaka jest masa 15-procentowego roztworu , w którym rozpuszczono 20 g cukru?

C%=15%
ms=20g
x-100%
20g-15%
x=133,33g
Odp: Masa roztworu wynosi 133,33g