Uzupełnij:
w rzeźbie Polski dominują ...... . Średnia wysokość kraju wynosi ... m n.p.m. Ukształtowanie powierzchni ma charakter ................ , na przemian występują pasy...... i ......... . Pasy obniżeń tworzą ........... i ............ . Najbardziej wysuniętym na północ pasem wzniesień są ........., których najwyższym szczytem jest .............., leząca na pojezierzu ...... (.... m n.p.m.). Najwyższym wzniesieniem na wyżynach jest ............. (........ m n.p.m.) w ............, a najwyższy szczyt w ............... to rysy(........ m n.p.m.) Warszawa leży w pasie ........... na .................. .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Uzupełnij:
w rzeźbie Polski
dominują NIZINY. Średnia wysokość kraju wynosi 173 m n.p.m. Ukształtowanie powierzchni ma charakter PASOWY, na przemian występują pasy OBNIŻEŃ i WZNIESIEŃ. Pasy obniżeń tworzą POBRZEŻA i NIZINY. Najbardziej wysuniętym na północ pasem wzniesień są POJEZIERZA, których najwyższym szczytem jest WIEŻYCA, leząca na pojezierzu POMORSKIM(329m n.p.m.). Najwyższym wzniesieniem na wyżynach jest ŁYSICA (612m n.p.m.) w WYŻYNIE MAŁOPOLSKIEJ, a najwyższy szczyt w TATRACH to rysy(2499m n.p.m.) Warszawa leży w pasie NIZIN na NIZINIE MAZOWIECKIEJ.
218 4 218