1.Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach:
a)3,5 cm, 2cm, 7,5 cm b)2,5cm, 2,5cm, 10cm
2.Pole powierzchni sześcianu jest równe 486cm kwadratowych.Znajdz objętość tego sześcianu i narysuj jego siatkę w skali 1:3.

Jak narysować tą siatkę pomóżcie proszę.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T15:41:17+01:00
1.
a)v=a*b*c
v=3,5*2*7,5
v=52,5cm(do potęgi 3)

b)v= 2,5*2,5*10
v=62,5 cm ( do potęgi 3)
2010-01-12T15:42:56+01:00
A) a*b*c
3,5*2*7,5= 7*7,5=52,5cm sześciennych..

b)a*b*c
2,5*2,5*10=100cm sześciennych ...
2010-01-12T15:50:00+01:00
Zadanie 1
[ pomocniczy rysunek 1a] oblicz objętość
a) V=a*b*H = 3,5 * 2 * 7,5 = 52,5 cm (sześciennych)
b) V = 2,5 * 2,5 * 10 = 62,5

zadanie 2
P = 6a^2 = 486 /:6
a^2 = 81
a = √81 = 9

v = a^3 = 9^3 = 729

siatka - rysunek 1b
**********
^2 - do potęgi 2
^3 - do potęgi 3