Odpowiedzi

2010-01-12T15:49:11+01:00
Energia wewnętrzna -całkowity zasób energii układu stanowiący sumę energii oddziaływań międzycząsteczkowych i wewnątrzcząsteczkowych układu, a także energii ruchu cieplnego cząsteczek oraz wszystkich innych rodzajów energii występujących w układzie.

Kiedy energia wewnętrzna zmienia się.?
zmienia sie podczas różnorakich procesów termodynamicznych. Zmiana ta może odbywać się na dwa sposoby: zmienia się temperatura układu ( zmianie ulega energia kinetyczna cząsteczek) lub też stan skupienia ciała (wtedy temperatura pozostaje stała, ale zmieniają się odległości pomiędzy cząsteczkami, a co za tym idzie zmieniają się wartości oddziaływań między nimi).

ENERGIA WEWNĘTRZNA Energia wewnętrzna ciała jest to suma energii kinetycznych chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potencjalnych wynikających z wzajemnego oddziaływania międzycząsteczkowego.

CIEPLNY PRZEPŁYW ENERGII Cieplny przepływ energii polega na tym, że ogrzewając ciało w jednym miejscu nastąpi wzrost temperatury jednego ciała. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki w miejscu ogrzewana zaczynają szybciej drgać. Zwiększa się zatem energia kinetyczna chaotycznego ruchu cząsteczek....