Odpowiedzi

2010-01-12T15:50:46+01:00
Chciałbym zapisać się do tej szkoły. Jestem dobrym uczniem, nie rozrabiam ani nie używam wulgaryzmów. Będę godnie reprezentował szkołę w różnych konkursach i zawodach sportowych. Mam nadzieję że rozpatrzycie moją propozycję
2010-01-12T15:56:19+01:00
Imię i Nazwisko Miejscowość, Data
Nr Domu Do pani dyrektor tej szkoły np
Kod pocztowy ponad gimnazjalnej imię i
nazwisko dyrektora
Podanie
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do szkoły/ do pracy na stanowisko
→ prośbę swoją motywuję (podaj motywy
→ proszę o rozpatrzenie mojej prośby
Z poważaniem
Czytelny podpis
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:09:54+01:00
Jan Kowalski Mąchocice Kapitulne 12.1.2009r.
Mąchocice Kapitulne 28a
26-001 Masłów
tel.608-782-118

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr.6 w Kielcach

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pracy na stanowisku nauczyciela biologii lub chemii od 1 września 2010 r. Uważam , że spełniam wszystkie warunki wymagane dla osoby zajmującej to stanowisko .
Studia magisterskie na Wydziale Uniwersytetu Świętokrzyskiego ukończyłam z wyróżnieniem. Jestem pewna , że sprostam oczekiwaniom , wywiązując się z powierzonych mi obowiązków .
Jeśli uzna Pan moją kandydaturę za godną rozważania , proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku
Jan Kowalski


Załączniki ;
1.Życiorys
2.CV
3.Ksero dyplomu ukończenia studiów
4.Zdjęcie
5.Świadectwo zdrowia.