Odpowiedzi

2010-01-12T15:59:16+01:00
Strefa szelfu (przybrzeżna)-obejmuje obszar wód do głębokości 200 m.Światło prawie zawsze dociera do dna.

Strefa otwartej toni wodnej-obejmuje obszar wód poza szelfem kontynentalnym.W powierzchniowej warstwie najwięcej światła im głębiej tym panuje półmrok,a w najgłębszej części jest zupełnie ciemno.

Strefa denna-obejmuje obszar dna mórz i oceanów w ich części przybrzeżnej jak i na głębokości kilku tysięcy metrów.Zależnie od głębokości światło dociera częściowo lub wcale nie dociera.
21 3 21
2010-01-12T21:17:06+01:00
Strefy życia w morzach i oceanach (strefy biotyczne)

Najogólniej można wydzielić dwie strefy życia: nertyczna (przybrzeżna) obejmująca płytkie i prześwietlone wody przybrzeżne szelfu oraz strefa oceaniczna - pozostałe partie oceanów. W zależności od dostępu światła (jeden z głównych czynników fizycznych ograniczających życie w morzu) można wyróżnić trzy strefy świetlne: eufotyczną (prześwietloną), dysfotyczną (światło rozproszone) i afotyczną (gdzie już nie dociera światło). Ich zasięg różni się w zależności od szerokości geograficznej (związanej z kątem padania promieni słonecznych i odbiciem światła od powierzchni wody) i przejrzystości wody (ilość zawiesin absorbujących i rozpraszających światło). Wyróżnia się cztery podstawowe strefy biotyczne: pelagial, litoral, batial, abisal. Warunki życia w każdej są odmienne, różnią się czynnikami ograniczającymi oraz przystosowaniami zamieszkujących je organizmów.
11 3 11