Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T16:23:37+01:00
Fryderyk II Wielki(1712-1786),zwany też Pruskim-król pruski w latach 1740-86,zwany filozofem na tronie.Przeprowadził szeroko zbrojną działalność reformatorską w Prusach,dokonał reformy sądownictwa i kodyfikacji prawa,oraz przyczynił się do rozwoju szkolnictwa.W 1763r.wprowadził powszechny przymus szkolny dla mężczyzn.W szkołach z rozkazu króla kładziono nacisk przede wszystkim na umiejętności praktyczne,użyteczne w życiu gospodarczym państwa.Stąd najlepiej rozwinęło się w Prusach szkolnictwo zawodowe,przygotowujące do pracy w manufakturach.Choć Fryderyk II pogardzał religią,to jednak w swoim państwie tolerował wszystkie wyznania,ale dążył do ścisłego podporządkowania kleru katolickiego i zerwania jego kontaktów z papieżem.
W gospodarce prowadził politykę merkantylizmu.wprowadził wysokie cła na towary importowane i tranzytowe,wzmacniał monopol państwa w dziedzinie handlu,przemysłu i bankowości.Bardzo chętnie przyczyniał się do rozwoju dziedzin wytwórczości (np.jedwabnictwo),dbał o rozwój rolnictwa i gospodarkę leśną ,a przede wszystkim o rozwój komunikacji.Ograniczył poddaństwo osobiste chłopów w dobrach państwowych i nawoływał szlachtę ,by przestrzegała umów dzierżawnych z chłopami.Administrację zorganizował na wzór francuskiej z czasów Ludwika XIV.Nie tylko rozbudował armię,ale także dbał o żołnierzy.Zniósł w 1740r.tortury,dał możliwość awansu za zasługi,regularnie wypłacał pensję(ewenement w ówczesnej Europie),zapewnione wsparcie finansowe na starość(lub dla rodziny w razie śmierci żołnierza w walce)W armii pruskiej nie tylko panowała żelazna dyscyplina i porządek ale zapewniono jej też opiekę medyczną.