Starożytna Grecja
Dlaczego warunki naturalne Grecji miały wpływ na zajęcia ludności?
Wymień zajęcia pozarolnicze Greków.

Wymień tereny kolonizacji Greckiej.

Jak nazywały się grupy społeczne w Sparcie?

Dlaczego Ateny V w. p.n.e nazywamy Atenami Peryklesa?

1

Odpowiedzi

2010-01-12T16:25:48+01:00
Zajęcia greków:
1.hodowla
2.uprawa roli
3.ryboułstwo
4.handel
5.rzemiosło
6.żegluga

dalej to już nie pamiętam...:(