Odpowiedzi

2009-09-25T22:13:53+02:00
Podmiotem lirycznym w wierszu Juliana Tuwima pod tytułem "Zmęczenie" jest człowiek, który przeżył trudne chwile, a powrót do domu to chwila wytchnienia i zapomnienia o problemach dnia codziennego. W oderwaniu do zmęczenia podmiotowi lirycznemu ma pomóc kontakt z naturą. Powrót do dzieciństwa to sosnowy pokój, gałązki, bąk, wonne pole oraz głębiny. To swoistego rodzaju wolność, wyzwolenie i beztroska. Człowiek odnajduje harmonię na wsi, gdzie kontakt z naturą jest nieunikniony i bardzo duży, a obcowanie z nią daje niezwykłe ukojenie. Tuwim ukazuje wieś czarnoleską nawiązując tym samym do twórczości Jana Kochanowskiego.
6 2 6