Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:04:08+01:00
Mobbing - to termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natlok, banda oraz napastowanie i obleganie. (po angielsku "workplace bullying"), oznaczające prześladownie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Terminu mobbing w odniesieniu do zachowań występujących w grupach społecznych użył jako pierwszy szwedzki naukowiec Peter-Paul Heinemann.

Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników.