Odpowiedzi

2009-09-25T17:48:50+02:00
Prawo Coulomba określa nam wartość siły elektrostatycznej między dwoma ładunkami.
Siła wzajemnego oddziaływania dwóch naładowanych ładunków jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Prawo to można przedstawić za pomocą wzoru:
Q1*Q2
F=k* ---------

w którym:
• F - siła wzajemnego oddziaływania między dwoma ładunkami
• Q1 , Q2 - ładunki elektryczne,
• R - odległość między ładunkami,
• k - współczynnik proporcjonalności

Z prawa Coulomba wynika m.in, że:
--Im większy ładunek będą posiadały przedmioty, tym między nimi będzie większa siła; także im większa odległość będzie między przedmiotami, tym mniejsza siła będzie między nimi.
- Jeśli stykają się z sobą dwa naładowane przedmioty o takiej samej pojemności, dzielą między siebie ładunek po równo.