1. Oblicz ciężar tabliczki czekolady ważącej 20 dag.

2. Oblicz cieżar pudełka o masiee 400g


3. Oblicz masę aluminiowego prostopadłościenu o wymiarach 0,2m na 25cm na 10dm4.
Oblicz długość krawędzi sześcianu drewnianego o masie 600g


;*

2

Odpowiedzi

2010-01-12T16:31:38+01:00
1) m = 20 dag = 200g = 0.2 kg
g=10m/s²

Fc=m*g
Fc=0.2 kg * 10 m/s²
Fc=2 N

2) m = 400g = 0.4 kg
g=10m/s²

Fc=m*g
Fc=0.4kg * 10 m/s²
Fc=4 N

4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:38:57+01:00
Zad.3
obl. objętość
V = 0,2 m*0,25 m*1m= 0,05 m^3
d = 2700 kg/m^3
m= ?
d = m/v
m= d*V

m = 2700 kg/m^3* 0, 05 m^3
m= 135 kg
zad.4
m= 600 g
d = 0,8 g/cm^3 (drewno dębowe)
V = ?
d= m/V
m= d*V
V = m/d

V = 600g/0,8 g/cm^3
V = 750 cm^3

ponieważ to jest sześcian to V = a ^3
a^3 = 750 cm^3
a = pierwiastek trzeciego stopnia z 750
3 2 3