Odpowiedzi

2010-01-12T16:15:46+01:00
Dane
P=100W
U=230V
t=48h
W=?
R=?
------------------------------------------------------
W=U*I*t ale P=U*I stąd W=P*t
W=100W*48h=4800Wh=4,8kWh
P=U*I
I=P/U=100W/230V=0,43A
I=U/R
R=U/I=230V/0,43A=535Ω
2010-01-12T16:16:29+01:00
Dane:
P = 100 W = 0,1 kW
U = 230V
t = 2 doby = 48 h
Rozw.:
Energia elektryczna równa jest pracy prądu czyli
E = W = P×t = 0,1 kW × 48 h = 4,8 kWh

P = UI
I = U/R
czyli
P = U × U/R = U²/R
z tego liczymy R
R = U²/P = (230 V)² / 100 W = 529 Ω