Odpowiedzi

2010-01-12T17:14:11+01:00
Zawarcie przez Polskę sojuszu z Wielką Brytanią nie zapobiegło wojnie 1 września 1939r o godzinie 4.45,pancernik Schleswig-Holstein który przybył wcześniej do Gdańska rozpoczął oszczeliwanie polskiej jednostki na Westerpllate.Na granicy z Polską ruszyła do natarcia armia niemiecka. W pierwszym tygodniu wojny Luftwaffe zniszczyła polskie lotnictwo i niepodzielnie zapanowała w powietrzu.Dowódca otrzymał rozkaz powstrzymywania Niemców przez 6 godzin w tym czasie miała nadejść odsiecz-Armi pomorze.Westerplatczycy podali się na rozkaz dowódcy dopiero siódmego dnia walki po wyczerpaniu zapasów lekarstw i amunicji.Bohatersko bronili się także pracownicy poczty polskiej w Gdańsku.