Odpowiedzi

2015-01-21T07:21:33+01:00

Przyczyny upadku powstania styczniowego

1. Znaczna przewaga wojsk carskich.

2.W powstaniu brała udział tylko szlachta.

3.Brak świadomość narodowej wśród chłopów i mieszczan.

4.Konflikty wewnętrzne wśród ugrupowań powstańczych(Biali i Czerwoni).

5. Brak odpowiedniego i wystarczającego uzbrojenia.

6. Brak  pomocy państw zachodnich

Skutki powstania styczniowego

1.           Straty w ludziach, zniszczenia wojenne, , zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków

2.           Zaostrzona rusyfikacja i prześladowanie rodzin powstańców.

3.           Uwłaszczenie chłopów.

4.           Rozwój pozytywizmu i idei pracy u podstaw

3 4 3