Z pracy klasowej z matematyki ¹/₁₄ uczniów otrzymała ocenę bardzo dobrą,25%uczniów otrzymało ocenę dobrą,połowa klasy otrzymała ocenę dostateczną,3 uczniów uzyskało ocenę dopuszczającą,a pozostali uzyskali ocenę niedostateczną.Pracę klasową pisało 28osób.Ile uczniów otrzymało ocenę niedostateczną.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:19:26+01:00
Bdb 1/14 z 28 - 2 osoby
db 25% z 28 - czyli 28:4= 7 osob
dst 50% z 28 -czyli 28:2 = 14 osob
dop 3 osoby
2+7+14+3= 24
28-24=4
ndst dostało 4 osoby
2010-01-12T16:21:13+01:00
Oceny ilosc osob
5 1/14 * 28 = 2
4 1/4 * 28 = 7
3 1/2 * 28 = 14
2 3
1 28 - ( 2+7+14+3) = 2