1.Jakie ciśnienie hydrostatyczne wywiera na dno basenu woda ,jesli głebokośc wody wynosi 5 m ?
2.Cięzar kuli w powietrzu wynosi 25 N ,natomiast cięzar wody wypartej przez kulę wynosi 10 N.Jkai jest cięzar kuli w wodzie ?
prosze oo odpowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:27:44+01:00
Zad1
Dane:
h = 5m
ρ = 1000 [kg/m³]
g= 10[m/s²]
Rozw.:
Ciśnienie hydrostatyczne wyraża się wzorem
p = ρgh = 1000 [kg/m³] × 10[m/s²] × 5m = 50000 Pa = 50 kPa

Zad 2
F₁ = 25N
F₂ = 10N
Rozw.:
Prawo Arhimedesa mówi ,że na ciało zanurzone w wodzie działa siła wyporu skierowana do góry. Wartość tej siły jest równa ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało
Z tego wynika, że siła wyporu równa jest sile F₂ więc ciężar tego ciała w wodzie to różnica sił F₁ i F₂ czyli szukana siła
F = F₁ - F₂ = 15 N