Dla Miszczów z matmy xD

18/107
oblicz pole koła, którego obwód jest równy 39,56 cm

19/107
promień koła ma długość 8 cm. oblicz pole wycinka kołowego o kącie 54 stopni

dla chętnych 20/107
oblicz, o ile procent zwiększy się pole koła, jeżeli jego promień zwiększymy:
a) o 10% b) dwókrotnie

"Matematyka Wokół Nas" Podręcznik 1 gim

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:41:07+01:00
18/107
Dane:
l- obwód koła
l=39,56 cm
wzór na l koła:
l= TI×2r
TI to jest pi
zeby obliczyc pole trzeba wyznaczyc TI ze wzoru na l, czyli:
l= TI×2r/ : TI
l÷TI= 2r/ :2
½ l÷ TI= r
r= ½ 39,56 ÷ TI
r= 19,78 cm
teraz trzbe obliczyc pole koła ze wzroru P= TI×r²
wiec
P= TI×19,78²= 391, 2484cm²


19/107
Dane:
α= 54 stopnie
r=8cm
Wzor na pole wycinka kolowego:
P= α/ 360× TIr²
P= 54/ 360 × TI× 8²
P=3/20 × TI× 64
P= 192/ 20TIcm²= 9,6 TIcm²1 3 1