Mam do opisania w kilku zdaniach 7 sił daje dużo pkt. więc proszę o szybką, najlepszą odpowiedz. Mam opisać siłę ciężkości, nośną, tarcia, oporu powietrza, siła sprężystości, wyporu, oporu. Poproszę opis, wzór i może być link do jakiegoś rysunku schematycznego tych sił.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:54:48+01:00
1. Siła ciężkości- jej przyblizoną wartość możemy obliczyć ze wzoru F=mg, m to masa ciała, a g to współczynnik o wartości 10m/s². Siła ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała tzn. ze wartosć śiły ciężkości rosnie tyle samo razy ile razy rosnie masa ciała.
2.Siła nośna- siła działająca na ciało poruszające się w ośrodku ciągłym, prostopadła do kierunku ruchu.
3. Siła tarcia-wystepuje podczas ruchu jednego ciała po drugim, wartość siły tarcia kinetycznego nie zalezy od pola powierzchni styku ciał przesuwających się względem siebie wartosc tej siły zalezy od wartości siły dociskajacej te ciała do siebie rodzaju powieszchni ciał trących o siebie. Ze wzgledu na to w jaki sposób jedno ciało przemieszcza sie po drugim rozróżniamy tarcie poślizgowe i toczne.
4.Siła oporu powietrza-wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciala i zalezy od jego kształtu.
5.Sila sprężystosci- przy rozciaganiu ciała oraz jego ściskaniu pojawiaja sie w nim siły dązące do przywrocenia jego początkowyh kształtów i rozmiarów. wartość siły sprężystości ciała jest proporcjonalna do jego odkształcenia.
6.siła wyporu- na kazde siało zanużone w cieczy działa zwrócona w górę siła wyporu, wartość sily wyporu jest równa wartości cięzaru cieszy wypartej przez to ciało.