1. Rozwiąż podane uklady równań metodą podstawiania.

a) 3x-2y=4
y=1

b) 4x+2y=6
y=-x

c) 2x-4y=18
y=-4

d) -3x-y=2
y=-4x

e) 2x+y=1
x-y=2

f) -3x+2y=1
x-y=3

g) 3x-y=-5
5x-y=-7

h) 5p-q=21
q-2p=-9

i) 4x+ 3y=11
7x+3y=26

j) 2x+5y=1
6x+7y=3

k) 2x+3y-4=4y
x-2y+1=-3y

l) x+3y=8x-8y
7x-13=12y-20

m) 0,3x-0,4y=-2,2
0,7x+0,1y=-1

n) 1,1x-0,3y=2,4
2,4-y=4,2

o) 2(1-x)+3(x+y)=6
3(2x+1)-2(x-y)=9
2

Odpowiedzi

2010-01-12T17:09:07+01:00
Odpowiedzi w zalacznikach - nie jestem pewny co do l i n
2010-01-12T19:57:22+01:00
3x-2y=4
y=1
3x-2*1=4
y=1
3x-2=4
y=1
3x=6
y=1
x=2
y=1


b) 4x+2y=6
y=-x

c) 2x-4y=18
y=-4

d) -3x-y=2
y=-4x

e) 2x+y=1
x-y=2

f) -3x+2y=1
x-y=3