Oblicz różnice czasu miejscowego między Paryżem a Moskwą, Moskwą a Nowym Yorkiem. Która godzina jest w Paryżu a która w Moskwie gdy w Nowym Yorku jest 12:00
1. Odszukam długość geograficzną miast
2. Oblicze różnice długości geograficzną między Paryżem a Moskwą oraz Moskwą a Nowym Yorkiem
3 Oblicze różnice czasu między miastami wiedząc że:
1° - 4'
15° - 1 godzina
360° - 24 godzina
Oblicze czas miejscowy
wytłumaczę jak to obliczyłem
Szybko proszę o odpowiedź. Można powiedzieć że potrzebuje odpowiedzi na wczoraj :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:46:55+01:00
1.
Nowy Jork - 74° 00'W
Paryż - 02° 21' E
Moskwa - 37° 37' E

2.
NY - Paryż : 74°+ 02° 21' = 76°21'
NY - Moskwa : 74° + 37° 37' = 111°37'
Paryż - Moskwa : 37° 37' - 02° 21' = 35°16'

(w 2. pierwszych przypadkach długości geo. dodajemy gdyż miasta znajdują się na przeciwnych półkulach)

______________________________________________

Która godzina jest w Paryżu a która w Moskwie gdy w Nowym Yorku jest 12:00 ?


NY - 12:00
Paryż - .....

różnica czasu : 76°21' :
76° * 4 = 304minuty
21' = ~(2minuty)
304 + 2 = 306minut = 5godz.6min

12:00 - 5godz.6min = 6:54

odejmujemy dlatego, bo NY znajduje się na wschód od Paryża

----------------------------------------------------------------

Paryż : 6:54
Moskwa : ....

różnica czasu : 35°16' :
35 * 4 = 140min + 1min (16' = ~1min) = 141min = 2godz.21min

6:54 + 2godz.21min = 9:15

dodajemy dlatego gdyż Moskwa znajduje się na zachód od Paryża.


________________________________________________
Oblicz różnice czasu miejscowego między Paryżem a Moskwą, Moskwą a Nowym Yorkiem.


Paryż - Moskwa :
różnica czasu : 35°16' :
35 * 4 = 140min + 1min (16' = ~1min) = 141min = 2godz.21min


-----------------------------------------------------

Moskwa - NY

różnica czasu : 111°37' :
111 * 4 = 444min + 37' = 446min (37' = ~2min) = 7godz.26min

byłoby na tyle :) liczę na 'najlepsze rozwiązanie'