1. Wyjaśnij pojęcie:
Polityka rolna-
2. Wymień działania podejmowane przez państwa wysoko rozwinięte gospodarczo w celu podniesienia dochodowości rolnictwa na własnym terenie.
3. Wymień czynniki pozaprzyrodnicze które wpłynęły na wzrost produkcji rolnej w Belgii od lat 60. XX wieku.
4.Wymień główne cele Wspólnej polityki rolnej państw Unii Europejskiej.

Dzięki za pomoc ;)

1

Odpowiedzi

2010-01-13T21:27:46+01:00
1)
polityka rolna- działania które maja podnosić dochodownośc rolnictwa.
2)
W krajach wysoko rozwiniętych obejmuje ona dopłaty do produkcj rolnictwa. W zakres wchodzą też dotacje do eksportu produktów rolnych oraz cła zaporowe na import żywności.
3)
po II wojnie światowej belgijskie, przemysł bardzo intesywnie się rozwinoł. Chcąc powstrzymać rolników przed zmianą zawodu wprowadzono dopłatu do produkcji rolniczej. Upowszechniły się uprawy szklarniowe zaczęto też poszukiwać wydajniejszych chodowli zwierząt. Postę w nukach rolniczych spowodował że rolnicy powiększyli wzrost produkcji. Państwo zaczeło skupować od rolników produkty które nie mogły być sprzedane na wolnym rynku.
4)
Głównym celem jest zapewnienie samowystarczalności żywnościowej wspulnoty. Obecnie głównym celem unijnej polityki rolnej jest zapewnienie ludności rolne odpowiednim poziomem życia.

myśle że pomogłem
1 5 1