Plan zdarzeń aktu I

1. Plany małżeńskie ................ .
2. Wysłanie ................ w roli swata.
3. ................ oświadczyn przez ................ .
4. Naprawa ................ .
5. Potajemne spotkanie Klary z ................ .
6. Nadejście Papkina, Śmigalskiego i ................ .
7. ................ przy murze.
8. ................ jeńem Papkina.

W miejsce kropek wstawić wyrazy. DZIĘKI z góry.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:42:18+01:00
1. Plany małżeńskie Cześnika.
2. Wysłanie Papkina w roli swata.
3. Przyjęcie oświadczyn przez Podstolinę.
4. Naprawa armaty
5. Potajemne spotkanie Klary zWacławem
6. Nadejście Papkina, Śmigalskiego i Wacława
7. Awantura przy murze.
8. Wacław jeńcem Papkina
1 4 1