Adam przejechał na rowerze ze stałą szybkością V=14,4km/h obok domu
Stefana. Po czasie t=120 sek. Stefan zaczoł gonić Adama, także jadąc na
rowerze. Przez pierwszą minute jechał ruchem jednostajnie przyśpieszonym
osiągając prędkość 1,5 razy większą od prędkości Adama. Następnie
jechał ruchem jednostajnym.
a; oblicz po jakim czasie Stefan dogonił Adama,
b oblicz drogę jaką w tym czasie przejechał Adam
c; oblicz średnią wartość prędkości Stefana

Z góry wielkie dzięks!!!

1

Odpowiedzi

2009-09-25T19:32:31+02:00
Adam przejechał na rowerze ze stałą szybkością V=14,4km/h obok domu
Stefana. Po czasie t=120 sek. Stefan zaczoł gonić Adama, także jadąc na
rowerze. Przez pierwszą minute jechał ruchem jednostajnie przyśpieszonym
osiągając prędkość 1,5 razy większą od prędkości Adama. Następnie
jechał ruchem jednostajnym.
a; oblicz po jakim czasie Stefan dogonił Adama,

14,4km/h=4m/s
stefan 1,5 *4=6m/s
policzyłam to tak:
najpierw jak daleko od domu są chłopcy po tej minucie
Adam: 120 s * 4m/s+60s*4m/s=480m+240m=720m
Stefahn:
a=6m/s:60s=0,1m/s²
S=at²/2
S=0,1*3600/2=180m
czyli różnica( do nadrobienia prtefana) jest 720m -180m=540 m
540m=(6m/s-4m/s)*t
2t=540
t=270s
b oblicz drogę jaką w tym czasie przejechał Adam
S=4m/s*270s=1080m
c; oblicz średnią wartość prędkości Stefana
v=S/t
S=540+1080=1620m
t=270+60=330s
v=1620m/330s
V=4,(90)m/s
69 4 69