Zadanie *

Rozpuszczalności LiCo3 w temperaturze 20 stopni celcjusza wynosi 1,35 g/100g H2O a gęstość roztworu nasyconego 1,02 g/dm3
Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu.


Kto bd pierwszy dam najjj ;******;)
i najwiecej pkt
Czekam ;D
Pomocyyy ahhhh!;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:37:46+01:00
Ms=1,35g
mr=100+1,35= 101,35g
Cp=ms*100%/mr
Cp=1,35*100/101,35
Cp=1,33%

skoro mr=d*V to V= mr/d
V= 101,35/1,02=99,3dm3

liczba moli to ms do M a M=7+12+3*16=67g/mol
n= 1,35/67=0,02 mola

Cm= n/V
Cm= 0,02/99,3
Cm=0,0002 mol/dm3
taki wychodzi wynik wg podanych danych