1. Oblicz stężenie roztworu kwasu siarkowego (VI), który otrzymano wprowadzając 40g tlenku siarki (VI) do 460g wody.

2. W 4-procentowym roztworze kwasu na jedną jego cząsteczkę przypadają 84 cząsteczki wody. Oblicz masę cząsteczkową tego kwasu.

Wybieram najlepszą, proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

2013-05-16T11:13:17+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
mSO3=80u
mH2SO4=98u
SO3 + H2O ---> h2SO4
80g SO3 ----- 98g H2SO4
40g SO3 ----- xg H2SO4
x = 49g H2SO4

49g kwasu -----500g roztworu
xg kwasu ----- 100g roztworu
x = 9,8g
x = 9,8%

 

2)
m84H2O=1512u
Z def. stęż. procent.
4g kwasu ---- 96g wody
xg kwasu ---- 1512g wody
x = 63g kwasu
mkwasu=63u