Odpowiedzi

2010-01-12T16:46:19+01:00
P=4kW
t=10min=600s
η=75%
Wu=?
praca wykonana przez silnik
W=P*t=4kW*600s=2400kWs=2,4MWs=2,4MJ
η=Wu*100%/W
Wu=η*W/100%=75%*2,4MJ/100%=1,8MJ
7 4 7