Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-12T16:52:53+01:00
Według Kościoła katolickiego «Tradycja wschodnia wyraża przede wszystkim to, że Ojciec w relacji do Ducha jest pierwszym początkiem. Wyznając Ducha jako `pochodzącego od Ojca` , stwierdza ona, że Duch pochodzi od Ojca przez Syna. Tradycja zachodnia wyraża przede wszystkim współistotną komunię między Ojcem i Synem, mówiąc, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna (Filioque). (…) Ta uprawniona komplementarność, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości wiary w rzeczywistość samej wyznawanej tajemnicy» (Katechizm Kościoła Katolickiego, 248). Świadom tego, Kościół katolicki nie zgodził się na dodanie kaˆ toà Uƒoà do formuły ™k toà PatrÕj ™kporeuÒmenon w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim nawet w Kościołach obrządku łacińskiego, które posługują się tym symbolem w wersji greckiej; stosowanie tego tekstu w liturgii w brzmieniu oryginalnym zawsze było dozwolone w Kościele katolickim.
2 4 2