Odpowiedzi

2009-09-25T19:51:09+02:00
Przebaczenie polega zasadniczo na tym, że pomimo doznanych krzywd nie mszczę się na drugim człowieku, nie reaguję wobec niego według zasady: „oko za oko, ząb za ząb” (por. Mt 5,38), np. nie wyładowuję na nim swojej złości przez dokuczanie mu, krytykę, obmowę, urabianie złej opinii, lecz — pomimo ewentualnego żalu i rodzącej się niechęci — robię coś, co przynosi mu korzyść, np. modlę się o jego nawrócenie, o ducha autentycznej pokuty, proszę Boga o jego zbawienie, o przebaczenie mu grzechów, udzielam mu pomocy w potrzebie itp. Kto miłuje swoich nieprzyjaciół, podobny jest do Ojca niebieskiego, który „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi” (Mt 5,45), i do Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który przybity do krzyża modlił się za swoich oprawców: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).
2 5 2
2009-09-25T21:34:25+02:00
Moim zdaniem miłość nieprzyjaciół polega na tym, że choć nieprzyjaciele cb nie lubią to gdzieś tam głęboko mu na tb zależy, i w podświadomości nie chce aby tb stała się jakaś krzywdna .
____________________________________________

Jezus długo tłumaczy swoim uczniom aby na nienawiść odpowiadali miłością.

Każdy dzieli świat na grupy na swoich przyjaciół i nieprzyjaciół.
Nieprzyjaciel reaguje na twoje zachowanie tak jak go potraktujesz [ akcja - reakcja ] . Traktując dobrze nieprzyjaciela, nieprzyjaciel bd dobrze traktował cb .
Miłość nieprzyjaciela to szacunek, tolerancja wobec cb .
Jeśli tolerujesz, szanujesz i zachowujesz się kulturalnie wobec nieprzyjaciela jesteś wielki. Nawet jeśli powiesz niby nie tak ważne słowo "dzień dobry" lub "cześć' JESTEŚ WIELKI.
Szanuj swojego nieprzyjaciela a on bd szanował cb .
4 4 4