1 )

Pociąg wyjechała z Moskwy we wtorek o godz. 21:33 . Przyjechał do Madrytu w czwartek o godz. 5:18. Ile trwała ta podróż.

2 )

Jacek kupił dwa akwaria w kształcie prostopadłościanów. Pierwsze ma wymiary : 25 cm x 45 cm x 0,6 m, a drugie : 30 cm x 55 cm x 0,4 m . Które ma większą pojemność i ile litrów .?

3 )

Pani Nowicka kupiła dywan o wymiarach 3,4 x 4 m pokoju, w którym podłoga ma wymiary 46 dm x 620 cm . Jaka powierzchnia podłogi nie zostanie przykryta dywanem .?

1

Odpowiedzi

2010-01-13T14:11:33+01:00
1)
Pociąg wyjechała z Moskwy we wtorek o godz. 21:33 . Przyjechał do Madrytu w czwartek o godz. 5:18. Ile trwała ta podróż.

21:33 do 22 brakuje 27minut
22 --> 24 to 2h ;D
Cały dzień to 24h ;D
A od 00:00 do 5:18 to 5h 18minut
Teraz trzeba wszystko dodać 24h + 2h + 5h + 27min + 18min = 31h i 45min

ODPOWIEDŹ: Podróż trwała 31 godzin i 45 minut :)

2 )
Jacek kupił dwa akwaria w kształcie prostopadłościanów. Pierwsze ma wymiary : 25 cm x 45 cm x 0,6 m, a drugie : 30 cm x 55 cm x 0,4 m . Które ma większą pojemność i ile litrów .?

Obliczam objętość pierwszego akwarium:
V=a*b*c
V= 25cm * 45cm * 0,6m
V= 25cm * 45cm * 60cm
V= 67500 cm³ = 67,5 dm³ = 67,5l
1dm³ = 1000 cm³
1dm³ = 1l

Obliczam objętość drugiego akwarium:
V= 30cm * 55cm * 0,4m
V= 30cm * 55cm * 40cm
V= 66000cm³ = 66dm³ = 66l

67,5l > 66l

ODPOWIEDŹ: Większą pojemność ma pierwsze akwarium o 1,5l.

3 )
Pani Nowicka kupiła dywan o wymiarach 3,4 x 4 m pokoju, w którym podłoga ma wymiary 46 dm x 620 cm . Jaka powierzchnia podłogi nie zostanie przykryta dywanem .?

Obliczam powierzchnię dywanu:
P= a*b
P= 3,4m * 4m
P= 13,4m²

Obliczam powierzchnię podłogi:
P= a*b
P= 46dm * 620cm
P= 4,6m * 6,2m
P= 28,52m²

28,52m² - 13,4m² = 15,12m²

ODPOWIEDŹ: Nie zostanie przykryta dywanem 15,12m² powierzchni podłogi.
2 5 2