C++ Napisz program który wczyta n zestawów składających się z k liczb, a następnie wyznaczy sumę liczb w każdym zestawie. Dane wejściowe mają postać n+1 wierszy. W pierwszym wierszu znajduje się liczba zestawów. Kolejnych n wierszy składa się z pewnej liczby liczb całkowitych oddzielonych spacją. Pierwsza liczba oznacza k - ilość liczb w zestawie, pozostałe są liczbami których sumę trzeba obliczyć.

Wynik należy wypisać w postaci n wierszy z których każdy zawiera sumę liczb w zestawie. Ilość zestawów jest mniejsza od 100, ilość liczb w zestawie nie przekracza 150.
Przykład:
Wejście:
3
Wyjście:
150
lub Wejście:
5 10 20 30 40 50
Wyjście:
20

1

Odpowiedzi

2010-01-13T19:40:22+01:00
#include <cstdio>
int main() {
int n; scanf("%d", &n);
for (int i=0; i<n; ++i) {
int k; scanf("%d", &k);
int sum = 0;
for (int j=0; j<k; ++j) {
int x; scanf("%d", &x);
sum += x;
}
printf("%d\n", sum);
}
return 0;
}