1.Ile energi potrzeba by kawałek stali o masie 250 kg stopic, jeżeli jego tem.początkowa wynosi 200 stopni celsjusza.Temperatura topnienia stali 1400 stopni C.Ciepło topnienia 27000J|kg ciepła włąsciwego 460 J|kg* stopien C??

2.Ile energi musi oddac 5 kg o temp.0 stopni C aby zmienic ją całkowicie w lód o tej samej temp.Ciepło krzepnięcia wody 334 kJ|kg.

3.1.W misce znajduje się 1 kg wody o tem.20 stopni C.Do miski dolano 1 kg wrzątku o tem. 100 stopni C.Jaka temperatura ustaliła się w misce?

1

Odpowiedzi

2010-01-13T20:29:55+01:00
1) musimy podgrzac o 1400-200=1200 stopni stal zeby ja stopic

Podgrzanie stali o 1200 stopni:
460 J *250 kg * 1200 stopni=138 MJ

Cieplo topnienia stali = 27 kJ/kg a stopic musimy 250kg
wiec 27*250=6750kJ

Razem: 138 MJ+6,75 MJ=144,75 MJ

2)334 kj/kg, jest 5 kg wiec 5* 334 = 1670 kJ

3) (100+20)/2=60 stopni
1 5 1