Odpowiedzi

  • mlad
  • Początkujący
2009-09-25T20:42:43+02:00

My name is...... . I have got .... years. . Though it beguile years not enough little, I consider my future already. So, economic studios (studies) are my future and work in bank. I want to sponsor foundations also kind different .

Nazywam się ......., mam ... lat i jestem uczniem .......
Choć mam mało lat , już obmyślam moją przyszłość. A więc moja przyszłąśćia są studia ekonomiczne i praca w banku. Chcę także sponsorować róznego rodzaju fundacje.

2009-09-25T21:04:00+02:00
I will do my homework on Sunday. - zrobię zadanie domowe w sobotę.
I am going to go to the cinema next week. - Pójdę do kina w następnym tygodniu.
I think I will be a doctor. - Myślę, że będę doktorem.
I am visiting my uncle tomorrow. - Odwiedzę wujka jutro.
I will go shopping. - Pójdę zrobić zakupy.

O takie coś chodziło?