1.Odpowiedz na pytanie według własnego uznania. Możesz wykorzystać wyrazy z ramki (animals, doctors, the Earth, houses, hunger, the Moon, planets, pollution, robots, schools, space, trees, wars, weather)
WHAT DO YOU THINK LIFE WIIL BE LIKE IN 2050 ?
(coś w stylu wypracowania)
Prosze o pomoc ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T16:05:18+01:00
I think that there'll be in 2050 no life. I think that the end of the world which is anticipated on 2012 will come. But if we'll live to it, and the prophecy of Mayans won't come true people will forget what namely to be a man and what characteristics of each of people are. Because the technology so quickly is developing, that then robots will be controlling everything. People will be oneself with them to help, to teach for them, to clean, to work. The film "Surrogates" very well showing what world will be in 40 years.

Myślę, że w roku 2050 nie będzie życia. Uważam, że nastąpi koniec świata który przewidywany jest na 2012. Jeśli jednak dożyjemy tego, a przepowiednia Majów się nie spełni ludzie zapomną co to znaczy być człowiekiem i jakie są cechy każdego z ludzi. Ponieważ technologia tak szybko się rozwija, że wtedy roboty będą sterować wszystkim. Ludzie będą się nimi wyręczać, uczyć za nich, sprzątać, pracować. Film "Surogaci" doskonale przedstawia jaki świat będzie za 40 lat.
4 5 4