ZAD1 Wypisz cechy bakterii, które pozwalają im na zasiedlenie podanych środowisk życia:
- skóra, drobiny kurzu, różne przedmioty
- wnętrze organizmu
- gorące źródła

ZAD2 Uzupełni zdania.
Proces oddychania dostarcza bakteriom ............................. niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo jak i ........................ Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału ............................ Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji .........................., .................. i ................. Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i .................... Bakterie ..................... czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak baterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają ....................

ZAD3 Wybierz prawidłowe zakończenie zdania
Kapsyd jest
a) formą przetrwalnikową bakterii.
b) niedojrzałą formą wirusa.
c) otoczką białkową wirusów.
d) substancją toksyczną wytwarzaną przez bakterie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T19:32:05+01:00
Zad.1 Bakterie w bardzo niekorzystnych warunkach , przekształcają się w przetrwalniki i w takiej postaci mogą przetrwać nawet do 50 lat.

zad.2
Proces oddychania dostarcza bakteriom energii niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo jak i beztlenowo Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału tlenu. Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji kefirów, jogurtów i kiszonej kapusty. Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i cudzożywne. Bakterie cudzożywne czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak baterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają chemosyntezę.

zad.3 c
1 5 1