Zbiór liczb których odłegłość na osi liczbowej od liczby (-9) jest równa 4, można opisać równanie: A.Ιx+9Ι=4 B.Ιx-9Ι=4 C.Ιx-4Ι=9 C.Ιx+4Ι=9

jesli do wykresy funkcji wykładniczej f należy punkt P=(-1,3), to funkcja ta określana jest wzorem: A. f(x)=3 B.f(x)=9 C.f(x)=(⅓) D.f(x)=(1/9)

3

Odpowiedzi

2009-09-25T20:36:47+02:00
Zbiór liczb których odłegłość na osi liczbowej od liczby (-9) jest równa 4, można opisać równanie: A.Ιx+9Ι=4 B.Ιx-9Ι=4 C.Ιx-4Ι=9 C.Ιx+4Ι=9

A) Gdyż:
Ιx+9Ι=4
x+9 = 4 v x+9 = -4
x = -5 v x = -13

jesli do wykresy funkcji wykładniczej f należy punkt P=(-1,3), to funkcja ta określana jest wzorem: A. f(x)=3 B.f(x)=9 C.f(x)=(⅓) D.f(x)=(1/9)

Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest wzorem funkcji logarytmicznej [y = a do potęgi x]. Można jedynie powiedzieć, że dla x = -1 [P=(-1,3)] f(x) = 3.
Wzór tej funkcji:
y = a do potęgi x
3 = a do potęgi -1
3 = 1/a
3a = 1
a = 1/3
y = 1/3 do potęgi x
1 5 1
2009-09-25T20:38:23+02:00
Zbiór liczb których odłegłość na osi liczbowej od liczby (-9) jest równa 4, można opisać równanie: A.Ιx+9Ι=4 B.Ιx-9Ι=4 C.Ιx-4Ι=9 C.Ιx+4Ι=9
A

jesli do wykresy funkcji wykładniczej f należy punkt P=(-1,3), to funkcja ta określana jest wzorem: A. f(x)=3 B.f(x)=9 C.f(x)=(⅓) D.f(x)=(1/9)
do potęgi x czy tak?
wtedy odp.C jeśli f(x)=3 do potęgi x, bo nie napisałeś funkcji
1 1 1
2009-09-25T20:41:33+02:00