Mam teraz na lekcji : The first conditional - Pierwszy tryb warunkowy . Na poziomie szkoły podstawowej .

Uzupełnij zdania według własnego pomysłu :
1.If I'm late for school tomorrow ,
_______________________________
2. If there is a lot of snow in winter ,
_______________________________
3.If I meet a famous person ,
_______________________________
4.I'II go on a trip round the world if
_______________________________
5.I'II go to a rao concert if
_______________________________
6.I'II go swimming if
_______________________________

Prosiłam bym jeszcze o wytłumaczenie co to znaczy , chodź nie trzeba .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:13:12+01:00
1.If I'm late for school tomorrow , my teacher will be angry.
2. If there is a lot of snow in winter , I'll go to the mountains.
3.If I meet a famous person , I'll ask for an autograph.

4.I'II go on a trip round the world if I have a lot of money.
5.I'II go to a rao concert if I get a ticket.
6.I'II go swimming if I buy a new swimming suit.
2 4 2