Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:45:56+01:00
Dane:
m = 5 g = 0,005kg
T₁ = - 10⁰C
temperatura topnienia Tt = 0⁰C
T₂ = 10 ⁰C
Cw(lodu) = 2100 [J/kg×⁰C]
Ct = 334000 [J/kg]
Cw(wody) = 4200 [J/kg×⁰C]

Rozw.:

1. Ciepło pobrane podczas ogrzania lodu do temp 0⁰C
Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= Tt - T₁ = 0 ⁰C - (-10⁰C) = 10⁰C
Q₁ = 0,005kg × 2100 [J/kg×⁰C] × 10⁰C = 105J

2. Ciepło potrzebne do stopienia lodu
Q₂ = m × Ct = 0,005kg × 334000 [J/kg] = 1670J

3. Ciepło potrzebne do podgrzania do 10 C wody powstałej z lodu

Q₃ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₂ - Tt = 10 ⁰C - 0⁰C = 10⁰C
Q₁ = 0,005kg × 4200 [J/kg×⁰C] × 10⁰C = 210J

Qc = Q₁+Q₂+Q₃ = 1985J


1 5 1