Odpowiedzi

2010-01-12T17:22:28+01:00
Na początku trzeba uwzględnić to ze kostka zamieni się w wodę liczymy to ze wzoru
Q=L*m = 1650 J
L- ciepło topnienie 330 000 J/kg
dalej liczymy ilość potrzebnego ciepła do ogrzania wody z 0 stopni do 10 stopni
Q2=m*Cw*ΔT
ΔT=T2-T1=10 stopni = 283 K
Cw=4180 J/(kg*K)
Q2=0,005*283*4180= 5914,7 J
Q=Q1+Q2= 7564,7 J
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:33:58+01:00
Dane:
m = 5 kg
T₁ = - 10⁰C
temperatura topnienia Tt = 0⁰C
T₂ = 10 ⁰C
Cw(lodu) = 2100 [J/kg×⁰C]
Ct = 334000 [J/kg]
Cw(wody) = 4200 [J/kg×⁰C]

Rozw.:

1. Ciepło pobrane podczas ogrzania lodu do temp 0⁰C
Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= Tt - T₁ = 0 ⁰C - (-10⁰C) = 10⁰C
Q₁ = 5 kg × 2100 [J/kg×⁰C] × 10⁰C = 105000J

2. Ciepło potrzebne do stopienia lodu
Q₂ = m × Ct = 5 kg × 334000 [J/kg] = 1670000J

3. Ciepło potrzebne do podgrzania do 10 C wody powstałej z lodu

Q₃ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₂ - Tt = 10 ⁰C - 0⁰C = 10⁰C
Q₁ = 5 kg × 4200 [J/kg×⁰C] × 10⁰C = 210000J

Qc = Q₁+Q₂+Q₃ = 1985000J


2 1 2