Spośród podanych niżej układów równań wybierz te,które mają:jedno rozwiązanie,nieskończenie wiele rozwiązań,nie mają rozwiązania
a)2x+4y=5
4x-8y=10

b)x-2y=4
-3x+6y=7

c)3x-5y=4
-2x+3y=11

d)1/2x+2y=10
-4y+2=x-18
i prosze o rozwiązanie równan,a nie strzelanie...
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T17:39:31+01:00
A)2x+4y=5 I * (-2)
4x-8y=10

-4x-8y=-10
4x-8y=10

-16y=0 /:(-16)
y=0

4x-8y=10
y=0

4x-8*0=10
y=0

4x-0=10
y=0

4x=10 /:4
y=0

x=2,5
y=0

b)x-2y=4 I * 3
-3x+6y=7

3x-6y=12
-3x+6y=7

0=19

c)3x-5y=4 I* 2
-2x+3y=11 I * 3

6x-10y=8
-6x+9y=33

-y=41 I*(-1)
y=-41

6x-10y=8
y=-41

6x-10*(-41)=8
y=-41

6x+410=8
y=-41

6x=8-410
y=-41

6x=-402 /:6
y=-41

x=-67
y=-41

d)1/2x+2y=10
-4y+2=x-18

1/2x+2y=10
-x-4y=-18-2

1/2x+2y=10 I *2
-x-4y=-20

x+4y=20
-x-4y=-20

0=0
15 4 15