Do roztworu mydła dodano dwie krople oranżu metylowego i zaobserwowano zmianę zabarwienia roztworu na żółtopomarańczową. Następnie dodawano octu, aż do zmiany zabarwienia roztworu na kolor czerwony. Wyjaśnij przyczyny zmian barwy roztworu.

2

Odpowiedzi

2009-09-25T21:14:54+02:00
Roztwór mydła ma ph zasadowe, a wskaźnik jakim jest oranż metylowy powoduje zabarwienie substancji na kolor żółto-pomarańczowy, kolejno dodano octu, oranż pod wpływem kwasu octowego zabarwił całą substancję na kolor czerwony.

WSKAŹNIK KWAS ZASADA
-fenoloftaleina -bezbarwna - malinowa
-oranż metylowy -czerwony -żółto-pomarańczowy
-papierek uni- -czerwony - zielony lub niebieski
wersalny
2 3 2
2009-09-25T23:13:38+02:00
Ja może dokładniej to wyjaśnię.

Oranż metylowy wykrywa kwas i zasadę (chociaż różnie mówią, jedni, że wykrywa kwas i zasadę a drudzy, że tylko kwas).
W każdym bądź razie - gdy do roztworu mydła z wodą (które ma charakter zasadowy) dodano oranżu metylowego (który z natury jest pomarańczowy, jak wskazuje sama nazwa) to oranż metylowy zmienił barwę na żółtopomarańczową, co świadczy o tym, że przeważa ilość jonów hydroksylowych OH⁻. Następnie, gdy dodano octu (czyli po prostu kwasu octowego, skoro kwas to ma pH kwasowe) to oranż metylowy zabarwił się na czerwono. Wniosek jest taki, że wtedy w roztworze znajdywało się więcej jonów wodorowych H⁺.

Tak więc podsumowując:
Oranż metylowy w środowisku zasadowym barwi się na żółtopomarańczowi a w środowisku kwasowym na czerwono.
2 4 2