1. Do zlewki z wodą wsypano nieco jodku potasu i całość wymieszano , uzyskując mieszaninę jednorodną. Uzupełnij zdania.

W tym doświadczeniu ______________ jest rozpuszczalnikiem, ___________ substancją rozpuszczaną, a ___________ roztworem.

2. W gospodarstwie domowym stosuje się ocet, czyli 10- procentowy roztwór kwasu octowego . Oznacza, to że
a) w butelce znajduje się 10 g kwasu octowego
b) 10g kwasu octowego znajduje się w 0,5 l wody
c) 10g kwasu octowego znajduje się w 100 g roztworu .
d) 10g kwasu octowego znajduje się w 100g wody.

3. Który ze sposobów pozwoli na oddzielenie poszczególnych składników od wody destylacja, sączenie, krystalizacja czy dekantacja ?
a) roztwór chlorku potasu
b) mieszanina wody i piasku
c) roztwór denaturatu w wodzie
d) mieszanina wody i sproszkowanej kredy

4. Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji ile g azotanu sodu (NanO3) należy rozpuścić w 100 g wody w temperaturze 40 stopni Celsjusza, aby otrzymac roztwór nasycony>

5. 40g azotanu ołowiu rozpuszczono w 160 g wody Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

6. Oblicz ile g soli pozostanie po odparowaniu do sucha 50 kg wody morskiej, jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5 %

3

Odpowiedzi

2009-09-25T21:22:26+02:00
1. Do zlewki z wodą wsypano nieco jodku potasu i całość wymieszano , uzyskując mieszaninę jednorodną. Uzupełnij zdania.

W tym doświadczeniu ___woda__ jest rozpuszczalnikiem, __jodek potasu__ substancją rozpuszczaną, a ___mieszanina___ roztworem.

2. W gospodarstwie domowym stosuje się ocet, czyli 10- procentowy roztwór kwasu octowego . Oznacza, to że
a) w butelce znajduje się 10 g kwasu octowego
b) 10g kwasu octowego znajduje się w 0,5 l wody
c) 10g kwasu octowego znajduje się w 100 g roztworu . ok
d) 10g kwasu octowego znajduje się w 100g wody.

3. Który ze sposobów pozwoli na oddzielenie poszczególnych składników od wody destylacja, sączenie, krystalizacja czy dekantacja ?
a) roztwór chlorku potasu krystalizacja
b) mieszanina wody i piasku sączenie
c) roztwór denaturatu w wodzie destylacja
d) mieszanina wody i sproszkowanej kredy dekantacja

4. Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji ile g azotanu sodu (NanO3) należy rozpuścić w 100 g wody w temperaturze 40 stopni Celsjusza, aby otrzymac roztwór nasycony>
brak wykresu

5. 40g azotanu ołowiu rozpuszczono w 160 g wody Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

40/200 *100%=20%

6. Oblicz ile g soli pozostanie po odparowaniu do sucha 50 kg wody morskiej, jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5 %

3,5%=x/50*100%
3,5=2x
x=1,75 g
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-09-25T22:22:26+02:00
1. W tym doświadczeniu ___woda___ jest rozpuszczalnikiem, __jodek potasu__ substancją rozpuszczaną, a _mieszanina jednorodna__ roztworem.

2. W gospodarstwie domowym stosuje się ocet, czyli 10- procentowy roztwór kwasu octowego . Oznacza, to że
c) 10g kwasu octowego znajduje się w 100 g roztworu .

3. a) roztwór chlorku potasu-> krystalizacja
b) mieszanina wody i piasku-> dekantacja
c) roztwór denaturatu w wodzie-> destylacja
d) mieszanina wody i sproszkowanej kredy->sączenia

5. 40g azotanu ołowiu rozpuszczono w 160 g wody Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

200g - 100%
40g - x

x=4000:200= 20%

50kg - 100%
x - 3,5%

x=225:100=2,25kg=22500 g
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-25T22:41:15+02:00
1. Do zlewki z wodą wsypano nieco jodku potasu i całość wymieszano , uzyskując mieszaninę jednorodną. Uzupełnij zdania.

W tym doświadczeniu WODA jest rozpuszczalnikiem, JODEK POTASU substancją rozpuszczaną, a MIESZANINA roztworem.

2. W gospodarstwie domowym stosuje się ocet, czyli 10- procentowy roztwór kwasu octowego . Oznacza, to że

c) 10g kwasu octowego znajduje się w 100 g roztworu .


3. Który ze sposobów pozwoli na oddzielenie poszczególnych składników od wody destylacja, sączenie, krystalizacja czy dekantacja ?
a) roztwór chlorku potasu-KRYSTALIZACJA
b) mieszanina wody i piasku- SĄCZENIE
c) roztwór denaturatu w wodzie- DESTYLACJA
d) mieszanina wody i sproszkowanej kredy-DEKANTACJA

4. Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji ile g azotanu sodu (NanO3) należy rozpuścić w 100 g wody w temperaturze 40 stopni Celsjusza, aby otrzymac roztwór nasycony>
104g
5. 40g azotanu ołowiu rozpuszczono w 160 g wody Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Cp=ms/mr×100%→Cp=40g/200g×100%→Cp=20%

6. Oblicz ile g soli pozostanie po odparowaniu do sucha 50 kg wody morskiej, jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5 %
ms=? mr=50kg=50000g Cp=3.5%
Cp=ms/mr×100%→ms=Cpmr/100%→ms=3.5×50000/100→ms=1750g
4 4 4