Średnia arytmetyczna liczb:-2,2,4,6,8,x jest równa 5. Wyznacz liczbę x.

wyznacz dziedzinę funkcji f(x)=√3x²-2x.

kąt αjest kątem ostrym i tg α=4. wyznacz sinus i cosinus tego kąta.

wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej y=2x+8 przechodzącej przez punkt A=(6,-1)

jeżęli promień podstawy stożka zwiekszymy o 20% a wysokośc zmniejszymy o 20% to objętośćstożka A. nie zmieni sie B.zwiekszy sie o 15,2% C.zwiekszy sie o 1,52% D. zmniejszy sie o 4%

osią symetrii paraboli będocej wykresem funkcji y=(x-5)(x+15)
jest prosta o równaniu : A.√5+√2 B.3√5+3√2 C.3√5-3√2 /7 D.3√5+3√2/7

2

Odpowiedzi

  • KcB
  • Początkujący
2009-09-25T21:33:44+02:00
W tym pierwszy to liczba x = 6 ;)) Dalej niestety niewiem słaba z matmy jestem:)
  • Użytkownik Zadane
2009-09-25T22:00:08+02:00
Średnia arytmetyczna liczb:-2,2,4,6,8,x jest równa 5. Wyznacz liczbę x.
(-2+2+4+6+8+x)/6=5
(18+x) :6=5
18+x=30
x=12