Odpowiedzi

2011-09-10T00:07:49+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

K2S---->2K(+) + S(2-)
Siarczek potasu dysocjuje na 2 kationy potasu i 1 anion siarczkowy

Na2SO4---->2Na(+) + SO4(2-)
Siarczan(VI) sodu dysocjuje na 2 kationy sodu i 1 anion siarczanowy(VI)

K2SO3---->2K(+) + SO3(2-)
Siarczan(IV) potasu dysocjuje na 2 kationy potasu i 1 anion siarczanowy(IV)

Al(NO3)3---->Al(3+) + 3NO3(-)
Azotan(V) glinu dysocjuje na 1 kation glinu i 3 aniony azotanowe(V)

Fe(NO3)3---->Fe(3+) + 3NO3(-)
Azotan(V) żelaza(III) dysocjuje na 1 kation żelaza i 3 aniony azotanowe(V)

4 4 4
2011-09-10T00:40:00+02:00

K₂S--H₂O--> 2K⁺+ S²⁻

Cząsteczka siarczku potasu rozpada się pod wpływem wody na dwa kationy potasu i anion siarczkowy.

 

Na₂SO₄--H₂O--> 2Na⁺+ SO₄²⁻

Cząsteczka siarczanu(VI) sodu rozpada się pod wpływem wody na dwa kationy sodu i anion siarczanowy(VI)

 

K₂SO₃--H₂O--> 2K⁺+ SO₃²⁻

Cząsteczka siarczanu(IV) potasu rozpada się pod wpływem wody na dwa kationy potasu i anion siarczanowy (IV)

 

Al(NO₃)₃--H₂O--> Al³⁺+ 2NO₃⁻

Cząsteczka azotanu (V) glinu rozpada się pod wpływem wody na kation glinu i trzy aniony azotanowe (V)

 

Fe(NO₃)₃--H₂O--> Fe³⁺+ 3NO₃⁻

Cząsteczka azotanu (V) żelaza(III) rozpada się pod wpływem wody na kation żelaza i trzy aniony azotanowe (V)

1 5 1