Napisz następujące równania reakcji cząsteczkowej i jonowej. Jeśli reakcja nie zachodzi uzasadnij odpowiedź. Nazwij sole będące produktem reakcji.
a) CuSO4 + KOH ->
b) Zn + HCl ->
c) KNO3 + Na2SO3 ->
d) SO2 + NaOH ->
e) Na2CO3 + HNO3 ->

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:45:33+01:00
Reakcja zapis cząsteczkowy:
a) CuSO₄ + 2KOH -> K₂SO₄+Cu(OH)₂(osad) sól to siarczan (VI) potasu

zapis jonowy:
Cu²⁺ + SO₄²⁻ + 2K⁺ + 2OH⁻ -> 2K⁺ + SO₄²⁻ + Cu(OH)₂(osad)

zapis jonowy skrócony:
Cu²⁺ + 2OH⁻ -> Cu(OH)₂(osad)
------------------------------------------------------------------------------
reakcja zapis cząsteczkowy:
b) Zn + 2HCl -> ZnCl₂ + H₂
zapis jonowy:
Zn + 2H⁺+2Cl⁻---> Zn²⁺+2Cl⁻+H₂
zapis jonowy skrócony:
Zn+2H⁺--->Zn²⁺+H₂
c) KNO3 + Na2SO3 -> reakcja nie zajdzie ponieważ powinien wytrącic sie osad ( reakcja strąceniowa!!)
reakcja zapis cząsteczkowy:
d) SO2 + 2NaOH -> Na₂SO₃+H₂O
nie ma reakcji jonowych
reakcja zapis cząsteczkowy:
e) Na2CO3 + 2HNO3 -> 2NaNO₃+H₂CO₃( kwas węglowy rozpada się na CO₂ i H₂O)
jonowa:
2Na⁺+CO₃²⁻+2H⁺+2NO₃⁻--->2Na⁺+2NO₃⁻+H₂CO₃
skrócona:
CO₃²⁻+2H⁺--->H₂CO₃
5 4 5