40 p. Za pomoc !!
Mendel skrzyżował dwie odmiany grochu : jedną o nasionach okrągłych i żółtych z odmianą o nasionach kanciastych i zielonych.
Allel barwy żółtej dominuje nad zielonym oraz alleli kształtu okrągłego dominują nad kanciastym. POMOCY NA JUTRO!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-13T11:55:33+01:00
Tylko co z tym zadaniem trzeba zrobić? krzyżówkę?
pierwsza odmiana grochu AABB homozygota dominująca
druga odmiana grochu aabb homozygota recesywna
jeżeli skrzyżujemy, to powstanie stosunek fenotypowo: 9:3:3:1
a genotypowo 1:2:1:2:4:2:1:2:1
AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb

Ab AABb AAbb AaBb Aabb

aB AaBB AaBb aaBB aaBb

ab AaBb Aabb aaBb aabb
tylko to bedzie w pokoleniu F2 a w pokoleniu F1 będzie potomstwo 4 AaBb czyli wszystkie będą żółte i okrągłe :)