Prosze o pomoc w tych 3 zadaniach.
15.W jakim czasie spadnie ciało z wysokości 100m?
8.Z jakie wysokości musiałoby spaść ciało, aby osiągnąć prędkość 72m/s ?
6.Oblicz drogę, jaką ciało poruszające się z przyspieszeniem 2m/s2, bez prędkości początkowej, przebywa w trzeciej sekundzie ruchu.

3

Odpowiedzi

2009-09-25T22:15:08+02:00
15 i 8 nie da się zrobić, gdyż nie ma podanej masy ciała. :>
2009-09-25T22:25:10+02:00
15.
H = 100m
g = 10m/s²

H = at²/2
2H = at²
t² = 2H/a
t = √2H/a
t = √200 m / (10 m/s²)
t = √20 s²
t = 2√5 s

8.
v = gt
t = v/g
t = 7,2 s

H = gt²/2
H = 259,2m

6.
a = 2m/s²

S = at² / 2

S₂ = 4 m
S₃ = 9 m

S₃ - S₂ = 5m


1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-25T23:24:35+02:00
15.W jakim czasie spadnie ciało z wysokości 100m?
h=gt²/2( bo ciało spadającc porusza się ruchem jedn. przysp.)
2h=gt²
2h/g=t²
√2h/g=t
t=√2*100m/10m/s²
t=√20s²
t=2√5s
8Z jakie wysokości musiałoby spaść ciało, aby osiągnąć prędkość 72m/s ?
mv²/2=mgh
h=v²/2g
h=(72m/s)²/20m/s²
h=5184s²/20m/s²
h=259,2m
6.Oblicz drogę, jaką ciało poruszające się z przyspieszeniem 2m/s2, bez prędkości początkowej, przebywa w trzeciej sekundzie ruchu.
a=2m/s2
t=3s
S=at²/2
S=2m/s2 *(3s)²/2
S=9m
1 5 1