Usuń niewymierność z mianownika :
a)
9
₋₋₋ =
2√3

b)
√2-1
⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =
√3

c)
2√3+5
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =
3√2

2.
a) Jaka długość powinien mieć bok kwadratu, aby pole tego kwadratu było równe polu prostokąta o wymiarach 3cm X 4cm ?
Wynik podaj z dokładnością do 1mm.
b)
Jaką długość ma krawędź sześcianu, którego objętość jest równa objętości prostopadłościanu o wymiarach 2cmX 4cmX5 cm ? Wynik podaj z dokładnością do 1mm.

1

Odpowiedzi

2010-01-12T17:46:18+01:00
A)
9
₋₋₋ = 9√3 / 6
2√3

b)
√2-1
⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =√6 - √3 / 3
√3

c)
2√3+5
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ = 2√6 + 5 / 6
3√2