Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:54:06+01:00
A) podstawą tego graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5 i 3.
Pole to 0,5 * przyprostokątna * druga przyprostokątna. Dlatego
Pp=0,5 * 5 * 3 =7,5
Wysokość bryły jest równa 9
Objętość to pole podstawy * wysokość. stąd
V = 7,5 * 9 = 67,5

Pole całkowite to suma pól wszystkiś ścian. Czyli 2 podstawy i 3 ściany boczne będące prostokątami.

P1 = 3*9=27
P2 = 5*9=45

c- przeciwprostokątna w trójkącie. liczymy z tw Pitagorasa
c^2 = 3^2 + 5^2
c^2 = 9 + 25
c^2 = 34
c = pierw z 34
P3 = (pierw z 34) * 9 = 9 pierwiastków z 34

Pc = 2 * 7,5 + 27 + 45 + 9 pierwiastków z 34 = 87 + 9 pierwiastków z 34

b) podstawą jest trapez
a = 5 - krótsza podstawa trapezu
b = 11 - dłuższa podstawa trapezu
h = 4 - wysokość trapezu
H = 10 - wysokość bryły

V = Pp * H
Pp=0,5(a+b)*4 = 0,5(5+11)4 = 0,5*16*4 = 32
V = 8 * 32 * 10 = 2560

Pole całowite to 2 pola podstawy + pole prostokąta 11 na 10 + pole prostokąta 4 na 10 + pole prostokąta 5 na 10 + pole prostokąta x na 10

x- ramię trapezu

P1=11 * 10 = 110
P2 = 4 * 10 = 40
P3=5 * 10 = 50

Po narysowaniu wysokości trapezu mamy trójkąt o bokach 4, 6 i x.
z tw Pitagorasa
4^2 +6^2 = x^2
x^2 = 36 + 16
x^2 = 52
x = 2 pierw z 13
P4 = (2 pierw z 13) * 10 = 20 pierw z 13

Pc = 2 *32 + 110 + 40 + 50 + (20 pierw z 13) = 264 + (20 pierw z 13)
1 5 1