Liceum
Proszę o napisanie speechu z angielskiego na temat: Sposoby porozumiewania się. Musi mieć z 8 - 12 zdań i poruszyć sposoby takiej jak:
-smsy
-e-maile
-faxy
-listy
-telefony
Ich wady i zalet, czy są drogie czy tanie itd.
Oraz jaka jest rola gestykulacji w sposobach porozumiewania się.

Treści trochę jest, a trzeba to ująć w 8 - 12 zdaniach.

Proszę o polską i angielską wersje i nie tłumaczyć translatorami tylko jak ktoś umie dobrze angola. W innym wypadku zawsze zgłaszam SPAM!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T10:52:24+01:00
Po angielsku:
Ways of communication very much. One example is the Internet which gives us a wide range of programs to communicate with others. It is a cheap and fast kind of communication. You can also correspond via SMS. It is also a very common way of exchanges of correspondence. List but has long fallen out of fashion after the introduction of e-mails. Through a contact only institutions. It is a little used form of communication because of long waiting lists have ... E-mail to us but goes in a few seconds. There is also a personal communication ... So Communicating through words and gestures. This communication is the most popular and widespread. Gestures is a very important gesture by the recipient can understand what we're talking about even if we do not hear ... ;)
Po polsku:
Jest bardzo wiele sposobów porozumiewania się. Jedną z nich jest na internet który daje nam szeroki wybór programów do porozumiewania się z innymi. Jest to tani i nie drogi rodzaj komunikacji. Można także korespondować przez SMS-y. Jest to także bardzo rozpowszechniony sposób na pisanie ze sobą. Listy natomiast już dawno wyszły z mody po wprowadzeniu e-maili. Przez listy kontaktują się tylko instytucje. Jest to mało używana forma komunikacji ponieważ na list trzeba długo czekać... E-mail natomiast trafia do nas w parę sekund. Istnieje także komunikacja osobista... Czyli Porozumiewanie się za pomocą słów i gestów. Jest to komunikacja najbardziej popularna i powszechna. Gestykulacja jest też bardzo ważna, dzięki gestykulacji odbiorca może zrozumieć o czym mówimy nawet jeśli nas nie słyszy... ;)